September 2018

1
Sep

Små uppfinnares programmering verkstad

Vad säger du om att ge dig in i programmering världen? Kognitiva färdigheter som analys, syntes och tolkning är viktiga färdigheter i dagens moderna tid. Som Malmös Akademiska Förening vill vi utveckla barnens kognitiva förmågor samtidigt som de har roligt på sin fritid. Vår avsikt är även att barnen ska ha något att fylla sin fritid med och inte blanda

Read more