”Du är min förebild” 2

Carina Nina Grujic, studievägledare i Malmö Högskola, var den här månadens föreläsare.