Konferens om ”The magnificent century”

Malmö Akademiska Förening (MAF) anordnade tillsammans med  STURF(Svenska turkiska företagarföreningen) en konferens om ”The magnificent century, Suleyman and harem”.
Konferensen hölls av historieforskaren och författaren Talha Uğurluel.