ÅRLIGA MATTETÄVLINGEN “PANGEA”

Malmö Akademiska Förening

ÅRLIGA MATTETÄVLINGEN “PANGEA”

Den årliga mattetävlingen Pangea: s andra runda hölls den 21: a mars i en av Malmös största och mest framgångsrika skolor, Augustenborgsskolan. Tävlingens syfte är att utveckla elevernas kunskaper samt intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Trots att tävlingen är nyintroducerad var deltagandet stort.

Den totala deltagandet var 300 elever från Stockholm, Göteborg och Malmö, varav 60 elever från Malmö där de delades in i två grupper deltog vid den andra rundan

Innan utförandet av testet gav läraren Cemal Yilmazer information angående tävlingen samt rundan både för deltagarna och deras föräldrar som var närvarande. Testet som delades in i årskurs kategorier utfördes på en tid av 45 minuter. Under och efter testet bjöds deltagandenas föräldrar på tilltugg samt te och kaffe som hade förberretts dess innan, samtidigt som de förde samtal med ansvarliga för evenemanget.

Finalen till testet hålls den 25 april i Stockholm Universitetet där ungefär 70 elever från Sveriges tre största städer kommer att delta.