VAD SÄGER DU OM ATT GE DIG IN I PROGRAMMERING VÄRLDEN?

Malmö Akademiska Förening

VAD SÄGER DU OM ATT GE DIG IN I PROGRAMMERING VÄRLDEN?

Kognitiva färdigheter som analys, syntes och tolkning är viktiga färdigheter i dagens moderna tid. Som Malmös Akademiska Förening vill vi utveckla barnens kognitiva förmågor samtidigt som de har roligt på sin fritid. Vår avsikt är även att barnen ska ha något att fylla sin fritid med och inte blanda in sig i saker som de inte borde och utveckla sina kognitiva färdigheter samtidigt. Vi vill dessutom att barnen ska utveckla sig i programmeringsspråk och följa upp den moderna utvecklingen.

Under projektets gång får barnen sig en utbildning inom algoritmiskt och kritiskt tänkande såväl som programmering inom olika program som Scratch, C++, Python m.m. De konkreta resultat som vi förväntar oss är: – Att barnen lär sig att överföringen från teorin till praktiken främst när det kommer till programmering och algoritm. – Att de utvecklar sina systematiska och alternativa tänkande samtidigt som deras problemlösningsförmåga. – Att barnen får sig samhörighet till samhället och ökat självförtroende samtidigt som de känner sig trygga i att de kommer forma samhället i framtiden. – Att barnens samarbetsförmåga ökar. – Att barnen känner sig trygga med programmering och tillämpar det på sin fritid.

Tryck här för intresseanmälning: https://goo.gl/forms/GmigcJDi95anGw6z2