Wifi 6

Vi har ofte mange programmer på maskinen som vi ikke bruker. Det er unødvendig å la dem være på maskinen, om en ikke skal bruke de. For å fjerne programmer trykker du igjen på windows knappen. Den ideelle løsningen er å bruke en en datamaskin og et lydkort som gir lav nok forsinkelse til at…
Read more